Yükleniyor
Sol

Gölge

HİZMETLERİMİZ

ATIK YÖNETİMİ / LİSANSLAR

 

ÇED İZİNLERİ

 

ÇED GÖREVLİSİ HİZMETİ

 

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI

 

GSM RUHSATLARI

 

HARİTACILIK HİZMETLERİ

 

KANUN YÖNETMELİKLERİ

 

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ

 

MADEN RUHSATLARI / İZİNLERİ

 

MARKA / PATENT İŞLEMLERİ

 

ORMAN İZİNLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İZİNLERİ (RES &  GES)

 

Gölge
 
Yol Geçiş İzin Belgesi - Hakser Madencilik
Yol Geçiş İzin Belgesi
 

Karayolları Kenarlarında bulunan tesisler, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olup 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince alınması gerekli ruhsatlar yönünden geçerli değildir. Ancak Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan, 3194 Sayılı İmar Kanununun öngördüğü ruhsat alınsa dahi, inşaata başlanılamaz. 
Tesis sahibince, yapılanma, arazi kullanımı ve diğer hususlarla ilgili olarak görevli ve yetkili kuruluşlardan gerekli iznin alınması zorunludur.

Yol geçiş İzin Belgesi almak için aşağıdaki evrak istenir;

1 - Tesis yapılacak yerin tapusu, 
2 - Çaplı tasarruf belgesi, 
3 - Zilyetlik ilmuhaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslı veya noterden tasdikli bir örneği, 
4 - Vaziyet planı : Teknik elemanlarca hazırlanmış ve imzalanmış tesisin arazi üzerindeki konumunu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki halihazır durumun işlenmiş olduğu vaziyet planlarından beş adet, 
5 - Tesis yerinin belediye sınırı veya mücavir alan dışında olduğuna dair ilgili Belediyeden alınmış resmi yazı. 
Tesis yerine ait müşterek veya iştirak halindeki mülkiyette, sahiplerinden herbirinin noterden tasdikli muvafakatları ayrıca istenir.

6-Yol Geçiş İzin Belgesi Harç Makbuzu

 

haksermadencilik.com.tr - Tüm Hakları Saklıdır
Telefon: +90 266 239 23 09 - +90 266 221 00 17 - Mail: info@haksermadencilik.com.tr - Fax: +90 266 239 23 09

English Arabia French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish

Özgüweb.net

Sağ

Hakser Madencilik