Yükleniyor
Sol

Gölge

HİZMETLERİMİZ

ATIK YÖNETİMİ / LİSANSLAR

 

ÇED İZİNLERİ

 

ÇED GÖREVLİSİ HİZMETİ

 

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI

 

GSM RUHSATLARI

 

HARİTACILIK HİZMETLERİ

 

KANUN YÖNETMELİKLERİ

 

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ

 

MADEN RUHSATLARI / İZİNLERİ

 

MARKA / PATENT İŞLEMLERİ

 

ORMAN İZİNLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İZİNLERİ (RES &  GES)

 

Gölge
 
Hibe Projesi - Hakser Madencilik
Hibe Projesi
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı TEDGEM tarafından her yıl iki aylık bir süre içerisinde,Ekonomik yatırımlar adı altında tarımsal amaçlı yapılan tesislerin teşvik edilmesi maksadıyla, Dünya Bankası kaynaklı belli limitler dahilinde yapılan işin ve alınan makinaların tutarının %50 nispetinde karşılıksız Devlet Desteği verilmektedir.Bu konuda her yıl yayınlanan ilgili tebliğ ve uygulama yönetmeliği esasları doğrultusunda müracaat formu ve ekleri doldurulup, Bakanlık onayını müteakiben uygulanmaktadır.Adı geçen Bakanlık tarafından karşılıksız olarak verilen diğer bir Devlet Desteği de tarımsal amaçlı kullanılan makinalardır.Bu makinaların satın alma bedelinin %50 si Devlet tarafından karşılanmaktdır.Ayrıca  yine aynı Genel Müdürlük'çe köy bazlı basınçlı sulama tesisleri içinde keşif bedelinin %75' oranında karşılıksız hibe desteği verilmektedir.Firmamızın tecrübeli elemanları tarafından sözkonusu Devlet desteklerinin alınması için gerekli proje tanzimi ve müracaat formları sağlıklı bir şekilde hazırlanmaktadır
 

haksermadencilik.com.tr - Tüm Hakları Saklıdır
Telefon: +90 266 239 23 09 - +90 266 221 00 17 - Mail: info@haksermadencilik.com.tr - Fax: +90 266 239 23 09

English Arabia French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish

Özgüweb.net

Sağ

Hakser Madencilik