Yükleniyor
Sol

Gölge

HİZMETLERİMİZ

ATIK YÖNETİMİ / LİSANSLAR

 

ÇED İZİNLERİ

 

ÇED GÖREVLİSİ HİZMETİ

 

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA PLANI

 

GSM RUHSATLARI

 

HARİTACILIK HİZMETLERİ

 

KANUN YÖNETMELİKLERİ

 

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ

 

MADEN RUHSATLARI / İZİNLERİ

 

MARKA / PATENT İŞLEMLERİ

 

ORMAN İZİNLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İZİNLERİ (RES &  GES)

 

Gölge
 
Ruhsat Devir İşlemleri - Hakser Madencilik
Ruhsat Devir İşlemleri
 

Ruhsat sahibinin ruhsatını tüm hak ve vecibeleriyle ruhsatını bir başkasına devir etmesi işlemidir. Devir işlemi için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.

RUHSAT DEVİR İŞLEMLERİ:

Maden Kanunun Uygulama Yönetmeliği; Madde 70 - Maden ruhsatları ve sertifikaları talep halinde, hukuki bir sakınca bulunmadığı taktirde, Kanunun 6’ncı maddesindeki maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere Genel Müdürlükçe devir edilebilir. Buluculuk hakkı sahibi, bu hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir. Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz ödenmiş olması ve devredildiği tarihe kadar geçen süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi formunun verilmesi zorunludur. Ruhsatı veya sertifikayı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata ait Kanundan doğan bütün hak ve vecibelerini, ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri kabul ettiğini; ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve vecibeleri ile devir etmek isteğini belirten Ek Form-15'deki örnek dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Devir alan kişinin, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları esas alınarak hesaplanacak güncel teminat üzerinden ruhsat teminatını ve ruhsatın yıllık harcı kadar devir harcını yatırması zorunludur. Devir sonrası devredenin teminatı iade edilir. Devir Sırasında İstenen Evraklar;

DEVİR EDEN ŞAHIS EVRAKLARI Ruhsat aslı,Vekaletname, Banka Hesap No.

DEVİR EDEN ŞİRKET EVRAKLARI Ruhsat aslı,Şirket Kararı,Şirket Ticaret Sicil Gazetesi (En son Yönetim) Banka Hesap No (Şirkete Ait) Vekaletname (Devir etmeye ait)

DEVİR ALAN ŞAHIS EVRAKLARI Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge Onaylı imza sirküleri Vekaletname,Devir Harcı, Devir Teminatı.

DEVİR ALAN ŞİRKET EVRAKLARI Şirket Kararı,Şirket Ticaret Sicil Gazeteleri ( Kuruluş, En son Yönetim vs.) Şirket İmza Sirküsü Vergi Levhası Vekaletname(Devir almaya ait) Devir Harcı Devir Teminatı.

NOT: Yukarıda belirtilen şirket ve şahıs evrakları Noter Onaylı birer asıl olması gerekmektedir

 

haksermadencilik.com.tr - Tüm Hakları Saklıdır
Telefon: +90 266 239 23 09 - +90 266 221 00 17 - Mail: info@haksermadencilik.com.tr - Fax: +90 266 239 23 09

English Arabia French German Italian Japanese Chinese Russian Spanish

Özgüweb.net

Sağ

Hakser Madencilik